Cùng đồ đồng phương anh đánh giá đỉnh đồng đại bái năm 2017

Cùng đồ đồng phương anh đánh giá đỉnh đồng đại bái năm 2017

1:Đồng Phương Anh giới thiệu về đỉnh đồng đại bái đỉnh đồng là sản phẩm đặc thù của làng nghề đúc đồng đại bái ,đỉnh đồng thường được dùng vào việc thờ phụng tổ tiên ,các nghi thức cúng bái, lập đàn tế thần ngoài ra đỉnh đồng còn được bày ở( đình ,chùa ,miếu … Đọc tiếpCùng đồ đồng phương anh đánh giá đỉnh đồng đại bái năm 2017

X