Giới thiệu tượng Tây phương tam thánh bằng đồng đẹp nhất 2018

tam thánh phật tây phương

Đồ đồng phương anh xin giới thiệu mẫu tượng phật tây phương tam thánh Đức phật  a-di_đà , quan thế âm bồ tát, đại thiện chí bồ tát Trong thiền môn ,bức tranh vẽ tây phương tam thánh , nhìn thẳng vào bên trái là bồ tát đại thế chí tay cầm cành hoa sen … Đọc tiếpGiới thiệu tượng Tây phương tam thánh bằng đồng đẹp nhất 2018

X